Profil firmy Investil s.r.o.

     Firma Investil s.r.o. Ilava vznikla v roku 2003. Firmu založili Ing. Žiaček Pavel a Ing. Džima Jozef, na základe svojich dlhoročných skúseností v oblasti stavebníctva. Obaja zakladatelia majú viac ako 30 ročné skúsenosti s výstavbou rodinných domov, bytov, projektovým riešením stavieb, stavebnými dozormi a inými stavebnými aktivitami.

     Investil s.r.o. sa zaoberá výstavbou nových stavieb, realizáciou čiastkových stavebných prác, stavebným dozorom, rekonštrukciami, projektovou činnosťou a v neposlednom rade aj vlastnou developerskou činnosťou zameranou na výstavbu bytových domov do osobného vlastníctva.

     V súčastnosti zamestnáva Investil s.r.o. 20 kmeňových pracovníkov, v rôznych profesiách potrebných pre vlastnú činnosť.Vybavenie firmy po stránke technickej aj profesnej, umožňuje realizovanie stavebných prác vlastnými silami a len v menšej miere subdodávateľmi, firmami a živnostníkmi. Vo vozovom parku firmy je aj báger a niekoľko rôznych nákladných áut.

     V rámci svojho dlhoročného pôsobenia, Investil s.r.o. realizoval nespočet rôznych stavebných prác, od rekonštrukcií, stavby rodinných domov na kľúč až po výstabu bytových domov. Na svojom konte má 3 bytové domy (dva v Dubnici na Váhom, jeden v Ilave), viac ako 20 kompletne vyhotovených rodinných domov a nespočet rôznych stavebných prác. Svojimi ľudovými cenami, rýchlou a kvalitnou prácou si vybudovala široké spektrum spokojných zákazníkov.

     Za zmienku stojí aj developerská činnosti firmy.V rokoch 2004 – 2005 Investil s.ro. realizovala v meste Ilava bytový dom s 11 bytmi. Tento projekt zabezpečila kompletne od predprojektovej , projektovej prípravy až po realizáciu, s následným odpredajom bytov do osobného vlastníctva zákazníkov. Po úspešnom dokončení výstavby bytových domov v Ilave, pokračovala v osvedčenom koncepte výstavby aj v Dubnici nad Váhom, v rokoch 2007 - 2009, kde vlastnými silami realizovala súčasne dva bytové domy.